ikona 44 633 40 88 ikona 97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 18

OFERTA

Nasze możliwości

Budownictwo ogólne
 
Realizujemy wymagające pod względem technicznym obiekty, oczyszczalnie ścieków ,jak również obiekty będące wizytówką  Bełchatowa takie jak "Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą  techniczną , budowa sali gimnastycznej w Zelowie, obiekty mostowe, archiwa, orliki, oraz Budowa Łódki nad rzeką Widawką w Szczercowie.

Budownictwo drogowe

Realizujemy inwestycje związane z budową chodników, dróg, parkingów utwardzenia terenu jak również elementów małej architektury, placów zabaw i terenów rekreacyjnych .

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe

Realizujemy kompleksowo budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, budowę oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni, modernizację stacji modernizację stacji uzdatniania wody.
Wykonujemy przeciski  i przewierty pod drogą.
Posiadamy  specjalistyczny sprzęt, wykwalifikowanych pracowników oraz kadrę kierowniczą.

Sieci i instalacje gazowe

Realizujemy przyłącza, sieci i instalacje gazowe. Obecnie trwają prace przy budowie instalacji gazowej w budynku Odry przy ulicy Czaplinieckiej 5 w Bełchatowie

Instalacje wewnętrzne

Realizujemy instalacje wod-kan ,c.o, wentylacje i klimatyzacje.
Wykonaliśmy prace w Przedszkolu w miejscowości Rozprza, Przedszkolu w Grocholicach w Bełchatowie, Przebudowaliśmy 13 sanitariatów w Szkole podstawowej nr 8 w Bełchatowie, w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kleszczów  i Bełchatowa oraz
kompleksowo Halę Skra w  Bełchatowie

Sieci ciepłownicze

Realizujemy  budowę, przebudowę ,modernizację sieci ciepłowniczych.
Nasze realizacje to: Budowa i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych w ulicy   
Mickiewicza, Krętej. Osiedle 1 Maja, 4 Maja w Bełchatowie, Wymiana ciepłociągu w ulicy Szkolnej w Zelowie.


Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności